visual1

Площад Борис Христов, Пловдив

By Mehandjiev-architects, 01.2015

detail1 detail2 visual1 visual2

Цел на проекта е организация на пространството пред Градски
дом на културата “ Борис Христов“ в привлекателно и удобно за
гражданите на Пловдив място.
Предложеното решение включва система от
мултифункционални елементи , които служат за сядане ,
ограждат зелените площи и структурират пространството на
различни по размер градски кътове. Площадът ще е удобен за
разнообразно ползване – за почивка , срещи, игра, но ще за пази
и своя представителен характер . В елементите са интегрирани
нужните осветителни тела и кошчета за боклук – така
изчистеният градски дизайн подчертава монументалната
фасада на Дома .

схеми
Увеличават се съществуващите зелени площи и се създават
нови в същия растер , изграждайки единна визия на целия
площад. Образува се централно пространство пред
стълбището, което може да бъде използвано за концерти и
представле ния на открито.
Запазен е размерът на основната настилка , с цел част от
съществуващите плочки да бъдат използвани отново. В нови я
растер са вградени композиционни елементи , вдъхновени от
български тра ийски шевици.
Ули ца Цар Иван Александър е намалена като ширина до две
платна по 3 метра, с централна разделяща ивица от редица
дървета и осветление . Улицата е с повдигнато ниво спрямо
съседните, а павираната й настилка се запазва.Така се
намалява скоростта на движение, спира се паркира нето по нея
и тя става по-безопасна за пешеходците.
В растера на настилката, по бордюрите към ограждащите
улици, са поставени анти паркинг  боларди, които могат да
служат и за сядане при големи събития на открито.
Към градината се прибавят кътове за сядане, пространството
на спирката се реорганизира по-ефективно. При бъдещо
преустройство е възможно спирката и павилионът за вестници
да бъдат комбинирани в общ градски елемент.

арх. Димитър Механджиев
арх. Юлия Дукова
л.арх. Магдалина Чавдарова

Share Button