ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 100000
cameraFov (float): 72.2753
cameraNearClip (float): 0
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 6218.68
cameraTransform (m44f): [{-0.870429, 0.00730758, 0.49246, 2321.23}, {0.492287, -0.0137318, 0.870324, 2557.89}, {0.0259876, 0.99977, 0.00119783, 533.764}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 3263, 1836]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3263, 1836]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (float)
B (float)
CESSENTIAL_Direct.A (half)
CESSENTIAL_Direct.B (half)
CESSENTIAL_Direct.G (half)
CESSENTIAL_Direct.R (half)
CESSENTIAL_Emission.A (half)
CESSENTIAL_Emission.B (half)
CESSENTIAL_Emission.G (half)
CESSENTIAL_Emission.R (half)
CESSENTIAL_Indirect.A (half)
CESSENTIAL_Indirect.B (half)
CESSENTIAL_Indirect.G (half)
CESSENTIAL_Indirect.R (half)
CESSENTIAL_Reflect.A (half)
CESSENTIAL_Reflect.B (half)
CESSENTIAL_Reflect.G (half)
CESSENTIAL_Reflect.R (half)
CESSENTIAL_Refract.A (half)
CESSENTIAL_Refract.B (half)
CESSENTIAL_Refract.G (half)
CESSENTIAL_Refract.R (half)
CESSENTIAL_Translucency.A (half)
CESSENTIAL_Translucency.B (half)
CESSENTIAL_Translucency.G (half)
CESSENTIAL_Translucency.R (half)
CGeometry_ZDepth.A (half)
CGeometry_ZDepth.B (half)
CGeometry_ZDepth.G (half)
CGeometry_ZDepth.R (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_Mask.A (half)
CMasking_Mask.B (half)
CMasking_Mask.G (half)
CMasking_Mask.R (half)
CMasking_WireColor.A (half)
CMasking_WireColor.B (half)
CMasking_WireColor.G (half)
CMasking_WireColor.R (half)
CShading_Shadows.A (half)
CShading_Shadows.B (half)
CShading_Shadows.G (half)
CShading_Shadows.R (half)
G (float)

Дом за възрастни – Своге

01.2017

Преустройство на магазин в дом за възрастни хора, село Батулия, край Своге.

преустройство на къща

пристройка на къща за 7

05.2015

Дарен от нас проект за преустройство и пристройка на къща за многодетно семейство в град Годеч. Съществуващата къща беше твърде тясна за 5те деца и техните родители, които се свързаха с нас за помощ след конкурса „Моята мечтана къща“. Със силно ограничен бюджет за строителство, нужда от максимално добавено пространство и остаряла конструкция на сградата, […]

смяна предназначение

Проект за смяна на предназначение

02.2015

За смяна на статут на поземлен имот погледнете тук. Проектът за смяна на предназначение е особен тип инвестиционен проект, при който се доказва възможността функцията на едно обособено помещение, част от сграда или сграда да бъде променена.   Примери от нашата практика са проекти за смяна на статут от жилище в офис, от магазин във […]

reconstruction_old-new

Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради

01.2014

Преустройството на съществуващи сгради е специфична и трудна дейност без готова рецепта за проектиране и изпълнение. Само множество успешно реализирани проекти осигуряват експеризата, необходима за намирането на конкретното решение за всеки един случай. Свържете се с нас за консултация относно необходимото Ви преустройство.       горе: преустройство и надстрояване на къща; преустройство и смяна на предназначение […]

Визуализация на адаптацията на дневната

преустройство на къща в Княжево

05.2013

Съществуващата сграда в квартал Княжево, София представляваше предизвикателство заради лошото си техническо състояние и нуждата от основно преосмисляне на начина на нейното ползване. Собствениците, млада семейна двойка, се нуждаеха от предварителен, идеен проект, с който със строителя да …

проблеми по фасадата

Проблемно преустройство на къща – съвети

02.2010

Kонсултирахме клиент за преустройство и саниране на селска къща с каменен първи етаж, гредоред и стени от неизпечени (кирпичени) тухли на втория. Нужно беше промяна на сградата, тъй като не отговаряше на нуждите на съвременното обитаване (нямаше даже вътрешна тоалетна). Сградата беше на калкан от двете страни, което означаваше че промени извън обема й нямаше […]