Дървена беседка

IT беседка

08.2018

Проект за изграждане на дървена беседка към IT офис, даваща възможност за работа навън. Беседката оползотворява обширна покривна тераса, неизползваема за работа с компютри поради твърде голямото ослънчаване, вятър и шум. Схеми на етапите на изпълнението: Изпълнението бе технологично сложно поради нуждата съществуващата терасна настилка и хидроизолация да бъдат запазени и защитени и поради ограничения достъп до терасата. […]

reklama-sofia

Наредба за преместваемите, рекламни и информационни елементи – София

01.2015

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (актуална към 25.2.2015) Съдържанието на наредбата е облекчено откъм съдържание на нормативни изрази (изменение от, допълнение от, отменено и др.) с цел по-лесно разчитане. За да видите оригиналния текст, трябва да се обърнете към страницата на […]