rhodope-architecture

Каменна къща в Родопите

03.2018

В склоновете между Широка Лъка и Гела се намира малката махала Заевите. Тук преди повече от 70 години е била построена малка семейна къща, обор и хамбар с наличните тогава материали камък и дърво. В наши дни изготвихме и изпълняваме проект, който се стреми да спаси тази къща и да запази идентичността на мястото и […]