reconstruction_old-new

Преустройство и смяна предназначение на зала

02.2014

Смяна на предназначение и адаптация на зала от бивше котелно помещение в СБАЛНП ”Св.Наум“. Помещение на парокотелна централа се адаптира в конферентна зала с 90 места и съответни обслужващи помещения: фоайе, санитарни възли, стая за превод и др, подходящи комуникации ( коридори, стълбища, евакуация) и системи ( вентилация, климатизация, осветление). Разгънатата площ за реконструкция е […]

header

Симфонична зала в Голямата мааза, Варна

02.2012

„Голямата мааза“ представлява три складови постройки от края на 19ти век, построени на калкан една до друга на ул.”Хан Омуртаг” в историческия център на Варна. След поредица преустойства и промени от оригиналните и ценни от архитектурно-историческа гледна точка здания в наши дни са оцелели до голяма степен единствено външните каменни контурни стени. Те са на […]