отпадъци

Проект Временна организация на движението

By Mehandjiev-architects, 04.2014

„Механджиев архитекти“ изготвя и съгласува Проект ВОД: Временна организация на движението.

Извадка от проект за ВОД: Временна организация на движението
Извадка от проект за ВОД

Проектът ВОД представлява необходимите временни промени върху уличното платно, когато в строителен или монтажен прилежащ обект се извършват дейности, които могат да застрашат безопасността на движението на пътя.

Изготвя се за бетонови работи с техника, изграждане на сградни водопроводни отклонения, монтаж на съоръжения и други случаи.

Промените в организацията на движение са сигнализирани с временни пътни знаци, показвани на чертеж.

Проектът се съгласува с отдел „ОБД” в общината и „Пътна полиция – КАТ” при СДВР на града.

Изготвя се според изискванията на наредба №3 за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците от 16 август 2010г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

За да научите цената за изготвяне на проект за временна организация на движението, вижте актуалната ни тарифа за проектиране или се свържете с нас, за да получите оферта.

Share Button