street-tables

Изготвяне на схеми за поставяне

By Mehandjiev-architects, 01.2015

Схемите за поставяне на преместваеми обекти представляват чертежи, които се изискват в общината за получаване на разрешение за използване на терени общинска собственост.(улици, тротоари, площади и паркови площи – „тротоарно право“).

Обърнете се към нас за повече информация и оферта за изготвяне.

Изискват се при:

–  търговска дейност на открито, например павилиони за продажба на храни и напитки;

–  разполагане на подвижни съоръжения пред стационарни търговски обекти, например щандове за храни и други стоки, хладилници;

– разполагане на маси и столове за консумация на открито, вкл подиуми;

– ползване на терени върху които са организирани панаири, събори и празници за продажба на стоки;

– ползване на терени, върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, детски електромобили и др. 

– поставяне на рекламни елементи върху общински или държавни терени

Схемите представляват точни указания за размера, вида, функцията и поставянето на преместваемите или рекламни обекти върху кадастрална основа на съответната улица, тротоар или друг общински обект. На скицата са показани и отстоянията до други обекти, сгради и растителност.

схема за поставяне проект

Извадка от проект: схема за поставяне на маси за консумация на открито към заведение за хранене

Ако обектите са по-големи (например павилиони, маси за сергийна търговия слънцезащитни навеси или се нуждаят от допълнителни външни връзки – ел и ВиК ), се изисква допълнителен типов или индивидуален проект (архитектура, дизайн, конструкция, ако е нужно: ел., ВиК и ОиВ), който трябва да бъде одобрен от архитекта на общината. Повече информация за София в Наредба за преместваемите обекти.

схема за поставяне

Извадка от проект: схема за поставяне на украса

Всяка община определя различен размер на таксите, които се събират, обикновено на база кв.м. на ден или месец. За Столична община можете да научите в Наредба за опрделяне и администриране на местни данъци: sofiacouncil.bg/?page=ordinance&id=75

Към услуги: реклама и дизайн

featured image: www.getintravel.com/brussels-belgium/

Share Button