delba

Проект за делба на жилище

By Mehandjiev-architects, 09.2014

Как се изготвя проект за делба на жилище, къща или друг вид сграда при съсобственост:

Много жилища в България са в режим на съсобственост на идеални части. Това се получава най-вече при онаследяване на имота. В този случай уговорката за ползването му между съсобствениците е устна. Това обаче поставя редица ограничения пред ползването на индивидуалната собственост – при ремонт, преустройство и продажба на жилището. Затова е добре, когато има възможност, то да се раздели и всеки от собствениците да бъде самостоятелен.

Това се прави с проект за делба на имот или, когато е нужно, проект за преустройство за делба. В проекта за делба се описват двете бъдещи жилища, определят се техните помещения и квадратури, след което процедурата продължава при нотариус. Случаите, в които се прави проект за преустройство, са свързани със законодателството ни, което определя много точно какво е нужно, за да бъде едно жилище самостоятелно: определени параметри, най-важните от които са самостоятелен вход, вътрешен санитарен възел, кухня. Тези въпроси са описани в тази статия.

Ако тези параметри не са спазени, но може да се извърши строителна дейност, така че да бъдат постигнати, може да се изготви проект за преустройство и след приемането му в общината, да се извърши разделянето при нотариус. По-долу е даден пример на такова разделяне: на първия етаж е обособено самостоятелно жилище, а на част от първия и втория -друго:

План на къщата преди делбата:

проект делба на къща

План на къщата след делбата: добавени са нови бани и кухни двете жилища, нов вход и склад на жилище №2:

проект преустройство за делба

Изглед на къщата преди делбата: дворното пространство също се разделя.

Делба на къща-имот

Ако имате нужда от изготвяне на подобен проект, обърнете се към нас за консултация относно възможностите.

Share Button