Капандури, табакери - таван

Преустройство на тавани

By Mehandjiev-architects, 04.2014

Преустройство на тавани: съществуващия покрив Преустройство на тавани: нова капандура тип кула    Преустройство на таванизадигнатото помещение отвътре  Преустройство на тавани: вижда се задигането на стените

Начини за преустройство и задигане на съществуващи тавански помещения в подпокривни етажи чрез капандури, кули и надстрояване:

Много къщи, жилищни блокове и кооперации, построени преди повече от 30 години имат обширни тавански помещения, които не се използват пълноценно.

Това се дължи на старите строителни технологии, налагащи определен наклон на покрива (30-50 процента), допълнителни конструктивни елементи (греди и колони), липсата на топлоизолация и осветителни отвори, както и остарелите разбирания тогава.

Днес широкото използване на светлите подпокривни етажи прави тези пространства желани и ценни. В нашата архитектурна практика превръщаме такива пространства във функционални и удобни ателиета за живот и работа.

Напредъкът на строителните технологии дава много решения при евентуално преустройство на тавани: по-леки материали, по-сигурни методи за отводняване и осветяване – капандури (вертикални прозорци със собствено покривче) и табакери (прозорци в равнината на покрива), както и ефективни топлоизолации.

На чертежа може да се види до каква степен се увеличава използваемата площ на таван при въвеждането на капандури в стандартен покрив от 60те години:

Надстройка на таван

Изграждане на капандури към таван

Използването на капандури е разрешено и нормирано по българските закони. Често разрешената височина за сградата е увеличена след нейното строителство (според нови устройствени планове на града, преминаване на квартала от ниско към средно или високо застрояване) и са възможни допълнителни разширения на площта чрез надстрояването на нови етажи.

надстройка на къща преди надстройка на къща Пловдив

Внимание, за да извършите подобно преустройство, ви е нужен одобрен от общината проект!

Тази допълнителна площ има, разбира се, много приложения и често се превръща в елегантни студия и ателиета, отдавани под наем и носещи допълнителен доход на собствениците. Модерното име за това е „лофт“ – буквално: преустроено в жилище търговско или таванско помещение.

покрив на сграда от 60те новопостроена капандура нови тавански жилища в сграда от 70те лофт от а1architects, praga

Ако имате подобно таванско помещение, свържете се с нас – ние можем да ви консултираме предварително спрямо възможностите за надстройка. Нашата практика включва изготвяне и процедиране на проекта, издаването на разрешителни от общината и помощ в процеса на строителство.

[sg_popup id=“1″ event=“hover“]………………………………………………………………………………………………………………………………………………………[/sg_popup]

Share Button