мотивирано предложение

Мотивирано предложение за виза

By Mehandjiev-architects, 01.2015

Когато подавате документи за издаване на виза за проектиране (или устройствен план за застрояване) на сграда, преустройство или съоръжение, може да Ви бъде поискано предварително изготвена скица т.н. мотивирано предложение.

То представлява чертеж върху (най-често комбинирана) скица на Вашия имот с указани:
– строителни граници (размерите на сградата, която искате да построите) и тяхните отстояния до границите на имота;
– вид, височина и друга необходима информация за новата сграда или съоръжение;
– съществуващи сгради и съоръжения върху имота и отстояния от тях до бъдещите;

За да изготвим мотивирано предложение за виза, е необходимо да ни представите актуална скица на имота. Цената, при последващо проектиране от наша страна, е 0 лв, а срокът за изпълнение е 2-5 работни дни.

мотивирано предложение

Горе: извадка от мотивирано предложение за виза

Share Button