Drawing architecture 250x250

Цени строителство

By Mehandjiev-architects, 08.2018

Осреднени ориентировъчни цени за строителство на различните типове сгради, юни 2018.

Вид сграда Средни цени за категории – евро Средни цени за категории – лева
    стандарт подобрена лукс стандарт подобрена лукс
1 Двуетажна еднофамилна къща 374 432 504 733 845 986
2 Едноетажна самостоятелна монолитна универсална търговска сграда 437 470 515 855 919 1007
3 Едноетажна самостоятелна универсална производствена сграда 358 415 701 813
4 Четириетажна универсална търговска сграда 381 422 504 746 826 986
5 Четириетажна универсална производствена сграда 365 394 714 770
6 Пететажна административна сграда 413 453 531 807 887 1039
7 Двуетажна административно търговска сграда 404 466 517 791 911 1012
8 Еднофамилна вила на два етажа 478 536 619 935 1050 1212
9 Едноетажна постройка лек тип 190 241 371 472
10 Универсални навеси с три стени 94 184
11 Едносекционна панелна сграда 279 546
12 Производствено хале от сглобяем стоманобетон 354 693
13 Производствено хале, стомана – студено 372 728
14 Производствено хале, стомана – топло 455 508 890 994
15 Монолитен гараж в двор 180 352
16 Едноетажна търговска сграда от стоманена конструкция 482 547 943 1071
17 Едноетажна обслужваща монолитна сграда 418 487 818 954
18 Едноетажна обслужваща сграда – стоманена конструкция 408 471 799 922
19 Хотел *** 366 717
20 Хотел ** 334 653
21 Мотел ***
22 Четириетажна монолитна жилищна сграда 321 381 429 629 746 839
23 Пететажна монолитна жил. сграда 300 351 411 586 688 805

Цените са изчислени по методика на КАБ за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, съотнесени с инфлационен индекс от 136% 1/2007 – 6/2018 от Национален Статистически Институт

Цените за строителство при инвестиционно проектиране се изготвят на база КСС при готов технически (по изключение, когато не се изготвя работен проект) или работен проект. Всички цени, дадени преди това от проектанти и строители, са единствено ориентировъчни и служат за грубо предварително определяне на бюджета на проекта.

Share Button