Drawing architecture 250x250

про боно

By Mehandjiev-architects, 04.2015

Механджиев архитекти предлага проектиране без или с намален проектантски хонорар в следните случаи:

 

– Неправителствени организации (сдружения, фондации, читалища и др.) в проекти със социална насоченост или подпомагащи дейността им;

– Стартиращи бизнеси с иновативен характер; (пример)

– Екологични инициативи и проекти, подпомагащи по-добрата среда за живот;

– Многодетни семейства с ограничени възможности; (пример)

– Инвалиди, нуждаещи се от проект за достъпност.

 

Свържете се с нас за повече информация ако Вашият случай е такъв или се нуждаете от помощ по различна причина. Ние сме насреща!

Share Button