геодезия

Vertical planning (grading project)

By Mehandjiev-architects, 02.2016

The vertical planning is part of the construction project, prepared by a surveyor and is a description of the modeling of the existing terrain to accommodate new buildings and facilities.

вертикална планировка

above – excerpt from Vertical planning of a building with sports facilities

It sets all heights and slopes of landings trails and roads, external stairs, retaining walls, car parks, playgrounds and more. It gives elevations of all characteristic points on the field and shows how to address its denivelation (sloping).

Изработва се във връка с Част Архитектура (ситуация), Част Паркоустрояване (ако се изготвя, за работни проекти), Част Конструкции (ако се изграждат подпорни стени и външни съоръжения), Част ВиК (за външни връзки).

Моделирането се извършва след приключването на строителните дейности и прокарването на всички външни комуникации в терена.

Основни функции:

– Осъществяване на лесен достъп от ниво (моделиран) терен към приземното ниво/нива на сградата

– Осъществяване на достъп от терена към уличното (тротоарно) ниво

– Правилно използване на съществуващите земни дадености с цел минимализиране на земно-изкопните дейности и преносът на земна маса.

– Моделиране на оттичането на повърхностните води

– Предотвратяване на свличания, ерозия, пропадания, замочуряване и други нежелани процеси

– Осъществяване на плавни и безопастни за човека преходи във височина на терена (денивелация), съобразени с изискванията за достъпност и безопастност – да не е възможно падане от голяма височина, да няма прекалено стръмни преходи и други.

И не на последно място, изграждането на красив и удобен двор около новата сграда. Обърнете се към нашия екип за повече информация за проекта.

Share Button