D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Calculating area of property in Bulgaria

10.2014

Often the question arises about the exact size of apartment (housing) or other property (shops, workshops, offices, offices, etc.) which our customers want to buy (sell, rent, etc.).  Warning: Many builders and vendors sell properties with added general building shares to its actual area. (e.g. if given property is 10% of the whole building, this area of […]

delba

Project for a division of housing or other property

09.2014

How to prepare a project for subdivision of a dwelling house or other type of building in co-ownership in Bulgaria: Many homes in Bulgaria are under joint ownership. This occurs mostly in inheritance of property. This, however, poses a number of restrictions on the use of individual property – repair, renovation, reconstruction and sale are […]

малко ателие дизайн

Differentiation of a separate dwelling

08.2014

We are often contacted by clients who want to adapt other type of premises into residential or divide existing dwelling / house of two or more. Here we explain what “residence – жилище,” is according to Bulgarian laws, and what are the requirements for creating or subdividing one. Any separate residence is a comprehensive system of […]

Капандури, табакери - таван

Attic renovation into lofts – Bulgaria

04.2014

      Reconstruction and lifting of existing loft in attic floors by dormers, turrets and superstructure in Bulgaria. Many houses, apartment blocks and buildings built more than 30 years have extensive attics that are not fully exploited. This is due to the old building technologies requiring a certain slope of the roof (30-50 percent), additional […]

отпадъци

Проект Временна организация на движението

04.2014

Проектът ВОД представлява необходимите временни промени върху уличното платно, когато в строителен или монтажен прилежащ обект се извършват дейности, които могат да застрашат безопасността на движението на пътя.
Изготвя се за бетонови работи с техника, изграждане на сградни водопроводни отклонения, монтаж на съоръжения и други случаи.
Промените в организацията на движение са сигнализирани с временни пътни знаци, показвани на чертеж.

q&a

въпроси и отговори – преустройство

04.2014

Извадка от кореспонденцията ни с различни клиенти по въпросите на преустройство, при-  и надстрояване, смяна на предназначение, реконструкция, вътрешни промени на сгради и жилища (за търсене по ключова дума, натиснете Ctrl+F): 1.Имам подобна на къща от вашия сайт, която искам да реконструирам, надстроя и пристроя. Какви проекти ще са ми нужни за изпълнението и разрешението за […]

детски център

Проектиране на детска градина

03.2014

При проектиране на детски градини се спазват строгите правила, определени от Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (1988, дадени по-долу). Те определят минимални площи на дете, наличие на здравен кабинет, определени нормативи при подготовката на храна и други. При проектирането на детски игрални центрове се следват изискванията на Наредба за условията и безопасността […]

smqna na prednaznachenie

Смяна на предназначение на магазин

02.2014

Извадка от записка на проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин в детски център. Повече за процедурата за смяна на статут можете да прочете тук. Проектът третира преустройство на помещения на магазин за смяна на предназначение в детски център.   Съществуващо положение: Съществуващата жилищна сграда е разположена в източната част на парцела, на […]

Naredba-4

Наредба 7 за устройство на територията

02.2014

В следната наредба са включени основните архитектурни норми в България:   МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  НАРЕДБА № 7 от 2013 г. Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на […]

architectural

Architectural dictionary (Bulgarian)

01.2014

Кратък съвременен архитектурен речник, даващ определение на основните термини от българската архитектурна практика: Архитектура, Градоустройство, Строителство.

studio-architect

Архитект | Проектантско бюро

01.2014

Работата на архитекта-проектант се изразява в три основни дейности: ♦ Консултация ♦ Проектиране ♦ Авторски надзор   Консултация: Преди започването на инвестиционния проект се извършват предпроектни (предварителни,предивестиционни) проучвания. Когато се обръща към архитект, клиентът (инвеститорът) в общия случай притежава имот и е избрал конкретната цел (например еднофамилна къща), за която иска да използва имота си, но няма точна представа за конкретните изисквания за […]

reconstruction_old-new

Reconstruction and renovation of existing buildings

01.2014

The reconstruction and renovation of existing buildings in Bulgaria is specific and difficult work without a ready recipe for design and implementation. Only many successful projects provide of examination needed to find a specific solution for each case. Contact us for advice on your needed reconstruction.     above: reconstruction and upgrading of the house; […]

nastilki

Интериорен проект | Вътрешен дизайн

01.2014

Интериорният дизайн е характерен тип архитектурно проектиране, непосредствено насочено към човека и неговата най-близка среда на обитаване. Тук, за разлика от другите видове проектиране,  фокусът пада върху много малки като мащаб елементи и детайли от вътрешното обзавеждане, което изисква много труд  и внимание. Голямото влияние, което изборът на проектанта: цветове, осветление функционални схеми, размери на мебелите […]

medical-interior-2

Проектиране на лечебни заведения

01.2014

Проектирането и изпълнението на лечебни заведения е трудна и важна задача, защото са заложени не само големи инвестиции в медицинска техника, инсталации и специализирани материали, но и живота и здравето на пациентите. Нужно е и доброто познаване на нормативната база и медицинските стандарти, заради множеството различни изисквания, които трябва да се спазват. Неслучайно в световен мащаб около 70 процента […]

architectural-meаsure

architectural survey of a building

01.2014

The architectural survey is the main project to recover missing project documentation of buildings: an accurate measurement of all walls, openings (windows and doors) levels and other elements on the premises of an object, its height, materials, construction. It is measured with…

boyadjiev

Проекти за реклами и фирмени надписи върху сгради

01.2014

Извършваме проектиране и изготвяне документи за получаване разрешение за поставяне на реклами и рекламни съоръжения.   Поставяне на реклами върху сгради в София се извършва съгласно Наредбата за рекламната дейност на територията на Столична община: Рекламни елементи Фирмени надписи Проектна документация Външните рекламни съоръжения по фасадите на сградите биват два основни вида: рекламни елементи и […]

archive

Процедиране и съгласуване на проекти

04.2013

Основните офиси на Механджиев архитекти са базирани в София и Пловдив. Студиото ни предлага процедиране и съгласуване на комплексни проекти в тези градове и техните области, както и в Бургас, Благоевград, Перник и Варна. Основните процедури по които се предлага процедиране са: – Издаване на разрешително за строеж въз основа на изготвен инвестиционен проект; – […]

Медицински интериор - приемна

интериор на клиника

11.2011

Интериор на АГ клиника. Свежи цветове и осветление променят усещането за болница и създават приятна за пациентите атмосфера.

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsPOLISTIL_NEZA

Наредба 2 за транспортно-комуникационните системи

02.2011

НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство. (2) При […]

проблеми по фасадата

Проблемно преустройство на къща – съвети

02.2010

Kонсултирахме клиент за преустройство и саниране на селска къща с каменен първи етаж, гредоред и стени от неизпечени (кирпичени) тухли на втория. Нужно беше промяна на сградата, тъй като не отговаряше на нуждите на съвременното обитаване (нямаше даже вътрешна тоалетна). Сградата беше на калкан от двете страни, което означаваше че промени извън обема й нямаше […]

dostupna sreda

Наредба 4 достъпност

02.2009

НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ от 14.07.2009 г. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия […]

ZUT2

Закон за устройство на територията – инвестиционно проектиране

02.2009

  Част втора. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Глава пета. КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Концепциите и схемите за пространствено […]

ZUT1

ЗУТ – закон за устройство на територията: общи положения

02.2009

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА от 26 Юли 2013г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. (2) Този […]

zakon stolichna obshtina

Закон за застрояване на София

02.2008

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА  Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община. Чл. 2. Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община. Чл. 3. […]