D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Квадратура на жилище

10.2014

Често възниква въпроса за точната големина на апартамент (жилище) или друг имот (магазини, ателиета, кабинети, офиси и др.), който наши клиенти искат да закупят (продадат, наемат, преустроят и пр.) и се обръщат към нас за консултация. Внимание: Много строители и продавачи продават обекта с прибавени идеални части към действителната площ на жилището, което е  некоректно. […]

delba

Проект за делба на жилище

09.2014

Как се изготвя проект за делба на жилище, къща или друг вид сграда при съсобственост: Много жилища в България са в режим на съсобственост на идеални части. Това се получава най-вече при онаследяване на имота. В този случай уговорката за ползването му между съсобствениците е устна. Това обаче поставя редица ограничения пред ползването на индивидуалната […]

малко ателие дизайн

обособяване на самостоятелно жилище

08.2014

При нас често идват клиенти, които искат да приспособят друг тип помещения в жилищни или да разделят съществуващо жилище/къща на две или повече такива. Тук ще обясним какво е „жилище“ и какви са изискванията по закон за него, нужни да бъдат спазени, когато се строи/обособява жилище: Всяко самостоятелно жилище е цялостна система от помещения и […]

Капандури, табакери - таван

Преустройство на тавани

04.2014

      Начини за преустройство и задигане на съществуващи тавански помещения в подпокривни етажи чрез капандури, кули и надстрояване: Много къщи, жилищни блокове и кооперации, построени преди повече от 30 години имат обширни тавански помещения, които не се използват пълноценно. Това се дължи на старите строителни технологии, налагащи определен наклон на покрива (30-50 процента), допълнителни […]

отпадъци

Проект Временна организация на движението

04.2014

Проектът ВОД представлява необходимите временни промени върху уличното платно, когато в строителен или монтажен прилежащ обект се извършват дейности, които могат да застрашат безопасността на движението на пътя.
Изготвя се за бетонови работи с техника, изграждане на сградни водопроводни отклонения, монтаж на съоръжения и други случаи.
Промените в организацията на движение са сигнализирани с временни пътни знаци, показвани на чертеж.

q&a

въпроси и отговори – преустройство

04.2014

Извадка от кореспонденцията ни с различни клиенти по въпросите на преустройство, при-  и надстрояване, смяна на предназначение, реконструкция, вътрешни промени на сгради и жилища (за търсене по ключова дума, натиснете Ctrl+F): 1.Имам подобна на къща от вашия сайт, която искам да реконструирам, надстроя и пристроя. Какви проекти ще са ми нужни за изпълнението и разрешението за […]

детски център

Проектиране на детска градина

03.2014

При проектиране на детски градини се спазват строгите правила, определени от Норми за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения (1988, дадени по-долу). Те определят минимални площи на дете, наличие на здравен кабинет, определени нормативи при подготовката на храна и други. При проектирането на детски игрални центрове се следват изискванията на Наредба за условията и безопасността […]

smqna na prednaznachenie

Смяна на предназначение на магазин

02.2014

Извадка от записка на проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин в детски център. Повече за процедурата за смяна на статут можете да прочете тук. Проектът третира преустройство на помещения на магазин за смяна на предназначение в детски център.   Съществуващо положение: Съществуващата жилищна сграда е разположена в източната част на парцела, на […]

Naredba-4

Наредба 7 за устройство на територията

02.2014

В следната наредба са включени основните архитектурни норми в България:   МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО  НАРЕДБА № 7 от 2013 г. Част първа ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА Г л а в а  п ъ р в а ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят правилата и нормативите за устройството на […]

architectural

Архитектурен речник

01.2014

Кратък съвременен архитектурен речник, даващ определение на основните термини от българската архитектурна практика: Архитектура, Градоустройство, Строителство.

studio-architect

Архитект | Проектантско бюро

01.2014

Работата на архитекта-проектант се изразява в три основни дейности: ♦ Консултация ♦ Проектиране ♦ Авторски надзор   Консултация: Преди започването на инвестиционния проект се извършват предпроектни (предварителни,предивестиционни) проучвания. Когато се обръща към архитект, клиентът (инвеститорът) в общия случай притежава имот и е избрал конкретната цел (например еднофамилна къща), за която иска да използва имота си, но няма точна представа за конкретните изисквания за […]

reconstruction_old-new

Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради

01.2014

Преустройството на съществуващи сгради е специфична и трудна дейност без готова рецепта за проектиране и изпълнение. Само множество успешно реализирани проекти осигуряват експеризата, необходима за намирането на конкретното решение за всеки един случай. Свържете се с нас за консултация относно необходимото Ви преустройство.       горе: преустройство и надстрояване на къща; преустройство и смяна на предназначение […]

nastilki

Интериорен проект | Вътрешен дизайн

01.2014

Интериорният дизайн е характерен тип архитектурно проектиране, непосредствено насочено към човека и неговата най-близка среда на обитаване. Тук, за разлика от другите видове проектиране,  фокусът пада върху много малки като мащаб елементи и детайли от вътрешното обзавеждане, което изисква много труд  и внимание. Голямото влияние, което изборът на проектанта: цветове, осветление функционални схеми, размери на мебелите […]

medical-interior-2

Проектиране на лечебни заведения

01.2014

Проектирането и изпълнението на лечебни заведения е трудна и важна задача, защото са заложени не само големи инвестиции в медицинска техника, инсталации и специализирани материали, но и живота и здравето на пациентите. Нужно е и доброто познаване на нормативната база и медицинските стандарти, заради множеството различни изисквания, които трябва да се спазват. Неслучайно в световен мащаб около 70 процента […]

architectural-meаsure

Архитектурно заснемане на сгради

01.2014

(English) The architectural survey is the main project to recover missing project documentation of buildings: an accurate measurement of all walls, openings (windows and doors) levels and other elements on the premises of an object, its height, materials, construction. It is measured with…

boyadjiev

Проекти за реклами и фирмени надписи върху сгради

01.2014

Извършваме проектиране и изготвяне документи за получаване разрешение за поставяне на реклами и рекламни съоръжения.   Поставяне на реклами върху сгради в София се извършва съгласно Наредбата за рекламната дейност на територията на Столична община: Рекламни елементи Фирмени надписи Проектна документация Външните рекламни съоръжения по фасадите на сградите биват два основни вида: рекламни елементи и […]

archive

Процедиране и съгласуване на проекти

04.2013

Основните офиси на Механджиев архитекти са базирани в София и Пловдив. Студиото ни предлага процедиране и съгласуване на комплексни проекти в тези градове и техните области, както и в Бургас, Благоевград, Перник и Варна. Основните процедури по които се предлага процедиране са: – Издаване на разрешително за строеж въз основа на изготвен инвестиционен проект; – […]

Медицински интериор - приемна

интериор на клиника

11.2011

Интериор на АГ клиника. Свежи цветове и осветление променят усещането за болница и създават приятна за пациентите атмосфера.

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsPOLISTIL_NEZA

Наредба 2 за транспортно-комуникационните системи

02.2011

НАРЕДБА № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии Г л а в а п ъ р в а ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят нормите за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии при тяхното изграждане, реконструкция и преустройство. (2) При […]

проблеми по фасадата

Проблемно преустройство на къща – съвети

02.2010

Kонсултирахме клиент за преустройство и саниране на селска къща с каменен първи етаж, гредоред и стени от неизпечени (кирпичени) тухли на втория. Нужно беше промяна на сградата, тъй като не отговаряше на нуждите на съвременното обитаване (нямаше даже вътрешна тоалетна). Сградата беше на калкан от двете страни, което означаваше че промени извън обема й нямаше […]

dostupna sreda

Наредба 4 достъпност

02.2009

НАРЕДБА № 4 ОТ 1 ЮЛИ 2009 Г. ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СТРОЕЖИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ от 14.07.2009 г. Част първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) С наредбата се определят изискванията при проектирането, изпълнението и поддържането на строежите (елементите на урбанизираната територия […]

ZUT2

Закон за устройство на територията – инвестиционно проектиране

02.2009

  Част втора. УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И РАЗРЕШАВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО Глава пета. КОНЦЕПЦИИ И СХЕМИ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНО РАЗВИТИЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Чл. 99. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) Концепциите и схемите за пространствено […]

ZUT1

ЗУТ – закон за устройство на територията: общи положения

02.2009

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА от 26 Юли 2013г. Част първа. ОСНОВИ НА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (Изм. – ДВ, бр. 65 от 2003 г.) (1) Територията на Република България е национално богатство. Нейното устройство гарантира устойчиво развитие и благоприятни условия за живеене, труд и отдих на населението. (2) Този […]

zakon stolichna obshtina

Закон за застрояване на София

02.2008

ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА  Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г. Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този закон определя специфичните правила и нормативи за устройството и застрояването на територията на Столичната община. Чл. 2. Основната цел на закона е да осигури устойчиво развитие и благоустрояване на Столичната община. Чл. 3. […]