architectural-prices

цени проектиране

08.2018

Ценоразпис на услуги, предлагани от проектантско бюро Механджиев Архитекти ЕООД. Ориентировъчни цени за комплексно проектиране
(всички необходими специалности, като необходимите специалности за отделните типови сгради са различни):
– Жилищни еднофамилни сгради – къщи:
– Жилищни многофамилни, обществени и смесени сгради:
– Преустройство и смяна предназначение, пристрояване и надстрояване:
– Цена Интериорен проект (технически проект за строително-монтажни работи и обзавеждане):

професионален кодекс на архитекта

08.2018

Извадка от ПРОФЕСИОНАЛЕН КОДЕКС на Камарата на архитектите в България: ОТНОШЕНИЯ НА АРХИТЕКТА С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Чл. 15. Архитектът е длъжен да документира всеки свой професионален ангажимент чрез предварително изготвен писмен договор, определящ ясно естеството и обема на задълженията на страните, както и да запознае възложителя с постановките на Професионалния кодекс и санкциите, произтичащи от неговото неспазване. […]

избор на къща

Съвети при покупка на къща

05.2016

По-долу ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на съществуваща къща/сграда. Често пъти купувачите не могат да разчитат на обективна помощ от своите консултанти и продавачи, които имат пряк интерес от продажбата, затова помощта на специалисти: архитекти, инженери и адвокати, е много важна.  Ако имате нужда от консултация за състоянието на сградата, както […]

architectural-meаsure

architectural survey of a building

05.2016

(English) Архитектурното заснемане представлява точно измерване на всички стени, отвори (прозорци и врати), нива и други елементи в помещенията на даден обект, на неговата височина, материали, конструкция….

пасивна къща (http://kurtstruve.com/)

Пасивната къща

03.2016

Темата за пасивните, нискоенергийни и позитивно енергийни къщи и сгради става все по-популярна в България поради нуждата от съвременни сгради, чието поддържане и използване е  с ниски разходи, комфортно и устойчиво във времето. Накратко, пасивната къща се нуждае от малко (и през повечето време от годината от никаква) енергия, за да поддържа комфортна вътрешна температура. […]

къща проект

Важни съвети при избор на имот за къща

02.2016

Тук ще намерите списък с най-важните аспекти и възможни проблеми при закупуването на имот за строителство. Ако имате нужда от консултация, нашият екип може да ви помогне с детайлен анализ на избрания от Вас имот. 1. Законови аспекти: – регулация: Имотът ПИ (поземлен имот) ли е или УПИ (урегулиран поземлен имот, парцел) по нотариален акт […]

смяна

Смяна на предназначение/статут на земеделска земя

02.2016

Промяна на предназначението на земеделски земи (гори, ливади и други неурбанизирани територии) за други нужди може да се допуска за частни собственици най-вече при: – Изграждане на обекти на техническата инфраструктура . – Разширяване и промяна строителни граници на съществуващи урбанизирани територии – Изграждане на обекти със специално предназначение (например обекти за производство на електрическа […]

смяна-пуп

Смяна на предназначение/статут на имот

02.2016

За проект за смяна на предназначение на самостоятелен обект в сграда погледнете тук. За смяна на статут на земеделска земя погледнете тук. Смяна на предназначение/статут на имот се извършва с ПУП: ИПЗ: план за застрояване на поземлен имот(и) или ПУП-ИПРЗ ако има нужда от уточняване на граници или имотът е бил неурегулиран ПИ преди това. […]

kuhnq

размери в кухнята

02.2015

Някои оптимални размери и отстояния на шкафове и уреди в кухнята:

street-tables

Изготвяне на схеми за поставяне

01.2015

Схемите за поставяне на преместваеми обекти представляват чертежи, които се изискват в общината за получаване на разрешение за използване на терени общинска собственост.(улици, тротоари, площади и паркови площи – „тротоарно право“). Обърнете се към нас за повече информация и оферта за изготвяне. Изискват се при: –  търговска дейност на открито, например павилиони за продажба на […]

reklama-sofia

Наредба за преместваемите, рекламни и информационни елементи – София

01.2015

Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община (актуална към 25.2.2015) Съдържанието на наредбата е облекчено откъм съдържание на нормативни изрази (изменение от, допълнение от, отменено и др.) с цел по-лесно разчитане. За да видите оригиналния текст, трябва да се обърнете към страницата на […]

мотивирано предложение

Мотивирано предложение за виза

01.2015

Когато подавате документи за издаване на виза за проектиране (или устройствен план за застрояване) на сграда, преустройство или съоръжение, може да Ви бъде поискано предварително изготвена скица т.н. мотивирано предложение. То представлява чертеж върху (най-често комбинирана) скица на Вашия имот с указани: – строителни граници (размерите на сградата, която искате да построите) и тяхните отстояния […]

геодезист теодолит

Геодезическо заснемане на имот

01.2015

Геодезическо заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на даден имот, съдържащ данни за височини, наклони, релеф, природни, строителни и технологични елементи и дървесна растителност. Наши специалисти изготвят геодезическо заснемане(гедезическа снимка) на имот като една от предварителните части от инвестиционното проектиране. Oбърнете се към екипа ни за повече информация относно нужното Ви заснемане при: – Проектиране […]

геодезия

Геоложки доклад

01.2015

Инженерно-геоложкият доклад е част от предварителните данни, които се събират преди започването на инвестиционното проектиране. Основната му цел е да определи носимоспособността на почвата в имота като по този начин да предопредели бъдещият размер и дълбочина на носещите основи на сградите и съоръженията в него. Това го прави много важно за цената и сложността на строежа.

D:ARCH WORKMladost Detski centurdrawingsFINALFINAL2PBPB_1

Схеми за евакуация

01.2015

Евакуационните схеми и планове показват начините на евакуация и разположението на противоопожарни средства в сградата, така че в случай на пожар хората максимално бързо и максимално безопасно да могат да я напуснат. За нуждите на нашите клиенти: офиси, магазини, обществени сгради и други, съставяме евакуационни схеми и планове за пожарна безопасност. Те включват графична част […]

пуп

Устройствени планове: ПУП

01.2015

Обърнете се към нашия екип за помощ относно проектирането, процедиране и съгласуване на необходимите Ви устройствени планове. Често преди започването на проектирането на самата сграда върху имота, се налага изготвянето на (градо)устройствен план, който изяснява начина на ползване и застрояване върху него. Подробният устройствен план (ПУП) е графичен документ, които изяснява предвижданията за начина на […]

конструктивно становище

Изготвяне на конструктивно становище

10.2014

За изготвяне на конструктивно становище от инженер свържете се с нас. Конструктивното становище представлява изготвен и подпечатан от строителен инженер официален документ, описващ състоянието на дадена конструкция. То се изготвя при проекти без конструктивни намеси на основната сградна конструкция: например някои преустройства, смяна на предназначение, дизайн и промени на локални части на конструкцията (премахване на стени, изграждане […]

D:LIBRARYARHIV WORKMITKOArchitectural projectsZAWUR6ENI PRO

Квадратура на жилище

10.2014

Често възниква въпроса за точната големина на апартамент (жилище) или друг имот (магазини, ателиета, кабинети, офиси и др.), който наши клиенти искат да закупят (продадат, наемат, преустроят и пр.) и се обръщат към нас за консултация. Внимание: Много строители и продавачи продават обекта с прибавени идеални части към действителната площ на жилището, което е  некоректно. […]

delba

Проект за делба на жилище

09.2014

Как се изготвя проект за делба на жилище, къща или друг вид сграда при съсобственост: Много жилища в България са в режим на съсобственост на идеални части. Това се получава най-вече при онаследяване на имота. В този случай уговорката за ползването му между съсобствениците е устна. Това обаче поставя редица ограничения пред ползването на индивидуалната […]

Капандури, табакери - таван

Преустройство на тавани

04.2014

      Начини за преустройство и задигане на съществуващи тавански помещения в подпокривни етажи чрез капандури, кули и надстрояване: Много къщи, жилищни блокове и кооперации, построени преди повече от 30 години имат обширни тавански помещения, които не се използват пълноценно. Това се дължи на старите строителни технологии, налагащи определен наклон на покрива (30-50 процента), допълнителни […]

smqna na prednaznachenie

Смяна на предназначение на магазин

02.2014

Извадка от записка на проект за преустройство и смяна на предназначение на магазин в детски център. Повече за процедурата за смяна на статут можете да прочете тук. Проектът третира преустройство на помещения на магазин за смяна на предназначение в детски център.   Съществуващо положение: Съществуващата жилищна сграда е разположена в източната част на парцела, на […]

architectural

Архитектурен речник

01.2014

Кратък съвременен архитектурен речник, даващ определение на основните термини от българската архитектурна практика: Архитектура, Градоустройство, Строителство.

studio-architect

Архитект | Проектантско бюро

01.2014

Работата на архитекта-проектант се изразява в три основни дейности: ♦ Консултация ♦ Проектиране ♦ Авторски надзор   Консултация: Преди започването на инвестиционния проект се извършват предпроектни (предварителни,предивестиционни) проучвания. Когато се обръща към архитект, клиентът (инвеститорът) в общия случай притежава имот и е избрал конкретната цел (например еднофамилна къща), за която иска да използва имота си, но няма точна представа за конкретните изисквания за […]

reconstruction_old-new

Реконструкция и преустройство на съществуващи сгради

01.2014

Преустройството на съществуващи сгради е специфична и трудна дейност без готова рецепта за проектиране и изпълнение. Само множество успешно реализирани проекти осигуряват експеризата, необходима за намирането на конкретното решение за всеки един случай. Свържете се с нас за консултация относно необходимото Ви преустройство.       горе: преустройство и надстрояване на къща; преустройство и смяна на предназначение […]

nastilki

Интериорен проект | Вътрешен дизайн

01.2014

Интериорният дизайн е характерен тип архитектурно проектиране, непосредствено насочено към човека и неговата най-близка среда на обитаване. Тук, за разлика от другите видове проектиране,  фокусът пада върху много малки като мащаб елементи и детайли от вътрешното обзавеждане, което изисква много труд  и внимание. Голямото влияние, което изборът на проектанта: цветове, осветление функционални схеми, размери на мебелите […]

medical-interior-2

Проектиране на лечебни заведения

01.2014

Проектирането и изпълнението на лечебни заведения е трудна и важна задача, защото са заложени не само големи инвестиции в медицинска техника, инсталации и специализирани материали, но и живота и здравето на пациентите. Нужно е и доброто познаване на нормативната база и медицинските стандарти, заради множеството различни изисквания, които трябва да се спазват. Неслучайно в световен мащаб около 70 процента […]

architectural-meаsure

Архитектурно заснемане на сгради

01.2014

(English) The architectural survey is the main project to recover missing project documentation of buildings: an accurate measurement of all walls, openings (windows and doors) levels and other elements on the premises of an object, its height, materials, construction. It is measured with…

archive

Процедиране и съгласуване на проекти

04.2013

Основните офиси на Механджиев архитекти са базирани в София и Пловдив. Студиото ни предлага процедиране и съгласуване на комплексни проекти в тези градове и техните области, както и в Бургас, Благоевград, Перник и Варна. Основните процедури по които се предлага процедиране са: – Издаване на разрешително за строеж въз основа на изготвен инвестиционен проект; – […]

проблеми по фасадата

Проблемно преустройство на къща – съвети

02.2010

Kонсултирахме клиент за преустройство и саниране на селска къща с каменен първи етаж, гредоред и стени от неизпечени (кирпичени) тухли на втория. Нужно беше промяна на сградата, тъй като не отговаряше на нуждите на съвременното обитаване (нямаше даже вътрешна тоалетна). Сградата беше на калкан от двете страни, което означаваше че промени извън обема й нямаше […]