architecture

къща за всички

By Mehandjiev-architects, 05.2015

Готов е проектът ни за преустройство на къща за многодетно семейство по нашата програма за проекти със социална значимост

architecture

Share Button