пристройка и надстройка на къща

Пристрояване на къща във Владая

By Mehandjiev-architects, 02.2014

Пристройка и надстройка на къща в село Владая:

Съществуващата къща е изградена през 50те години на калкан с огледална сграда в съседния имот. Конструкцията е смесена: каменна зидария в подземното ниво, стоманобетонна плоча в приземието и дървен гредоред на тавана.

Особености: Преди да бъде взето решение за надстрояване на сградата, първият етаж е бил ремонтиран и завършен до голяма степен. Нуждата да се запази вече изграденото ограничава възможностите за преустрояване.

Проектно решение: Решението на първия етаж е обосновано от необходимостта да се предпази от сериозни строително-монтажни работи и замърсяване: съществуващият гредоред към тавана е запазен, откъм северозапад е изградена самостоятелна стоманобетонова стълба, водеща към горния етаж. На първия етаж е пробита единствено врата към стълбата.

Конструкцията на надстройката е предвидена възможно най-олекотена: подова конструкция от дървени и усилени стоманени профили, вътрешни стени от гипсокартон и външни стени от газобетон. Така горния етаж не се нуждае от допълнително укрепване освен стълбището и се спестяват евентуални колони през приземието.

На разрезите се вижда, че надстройката представлява всъщност един мансарден етаж ( мансардата е покрив с промяна (чупка) на наклона, чрез която подпокривното пространство става по-лесно за обитаване). Така тежките тухлени стени се заменят с по-лека покривна конструкция. Откъм съседния имот покривът е обикновен, двускатен (следващ задължитените градоустройствени линии), като интересният ефект на къщата се получава от засичането на двата покривни обема.

арх. Тихомир Атанасов, арх. Димитър Механджиев

Share Button