reconstruction_old-new

Преустройство и смяна предназначение на зала

By Mehandjiev-architects, 02.2014


Смяна на предназначение и адаптация на зала от бивше котелно помещение в СБАЛНП ”Св.Наум“.

Помещение на парокотелна централа се адаптира в конферентна зала с 90 места и съответни обслужващи помещения: фоайе, санитарни възли, стая за превод и др, подходящи комуникации ( коридори, стълбища, евакуация) и системи ( вентилация, климатизация, осветление). Разгънатата площ за реконструкция е 230 м2.

Съществуваща сграда преди проекта: Парокотелната централа е изпълнена е през 50те години на миналия век. Конструкцията е стоманобетонна скелетна (колони,греди и плочи). Стените са от керамични тухли. На приземния етаж и на втория етаж се намират технически помещения. Основната зала е разположена на приземния етаж,като във височина минава през двата етажа.На втория етаж е изпълнена галерия към котелното.

Изпълнение на проекта: За обслужване на залата са предвидени нов вход (в очертанията на съществуващите два прозореца) и приемна част.Те са разположени на мястото на съществуващите технически помещения в приземното ниво. След преустройството санитарните помещения (и кафенето в съседство) могат да се използват и от посетителите към залата за конференции, като от фоайето има директен достъп. Тоалетните и предверието към тях са задигнати на нивото на съществуващия бордюр с височина 20см.

Към конферентната зала са предвидени две нови врати по фасадната стена,водещи към покривната плоча на полуподземното ниво, която ще се оформи като използваема тераса. Към терасата е монтирана трираменна стоманена стълба,за евакуция от залата.

Втори етаж: Съществуващата галерия, поради лошото й техническо състояние, е разрушена. На нейно място е изградена нова със стоманена конструкция. На нея са разположени още десет места за сядане. В парапета на галерията е скрита носещата стоманена ферма, която премоства залата (8,4 метра), проектирана от инж. Иван Миладинов. Помещенията на втория етаж са предвидени за стая за симултантен превод и техническа апаратура и за вентилационна инсталация.

Съществуващото стълбище е „преналято“ с едно стъпало за да се намали височината на стъпалата към втория етаж. Използвана е олекотена замазка с полистирол. За да се увеличи ширината на сълбището между първи и втори етаж,масивния парапет, ограждащ стъпалата е сменен с нов,от алуминиеви колонки и закалено стъкло.

При преустройството не са съборени носещи стени или други носещи елементи на сградата, няма и промяна на размерите на сградата в план,увеличаване на обема,промяна на кота корниз или кота било.

Акустика: При първоначалните замервания и архитектурно заснемане на залата се установи възможен проблем с акустичните й свойства. От една страна, тя е по-голяма от удобното за естествена акустика, от друга, откритата силна реверберация би затруднила техническото озвучаване и преводи. Бе открито лесно решение: от всеки две двойки звукоотразителни повърхности (стена-стена, стена-стена, таван-под), беше изолирана по една: двете фасадни стени – с минерална вата, обшита с два слоя гипсокартон, таванската – с минерална вата 8см и с окачен таван „KNAUF CLEANEO“. Така ехото от втори и следващ ред се заглушава, а това от първи ред (под 0,2 милисекунди) спомага за ползването на залата със и без озвучаване.

Осветление: От ел. инж. Живко Бедров бе проектирано осветление за високи, демостационни помещения от металхалогенни тела с удължена елипса.

арх. Тихомир Атанасов, арх. Димитър Механджие

Share Button