sglobqema kashta 1

Едноетажна къща от газобетон

By Mehandjiev-architects, 02.2014

Луксозна едноетажна къща за петчленно семейство, с застроена площ под 150 м2, изпълнена от газобетон, идеен проект/конкурс.

В българската практика рядко се срещат къщи на един етаж. Клиентът обикновено има ограничена дворна площ и му е нужно развитие във височина или притежава достатъчно голям парцел, но е обзет от желанието да постигне максималното. В момента на обявяването на конкурса участвахме в разработката именно на едноетажна къща – разположена в красивото село Равно поле, край Елин Пелин, която сега е в строеж- и решихме да я „пригодим“ за целите на конкурса. , „Разлетият“ и голям парцел до голяма степен повлия на решението:

Функционално решение: Eдноетажната сграда предлага рационално оползотворяване на зададената квадратура чрез внимателно изследване на нуждите на петчленна фамилия. Зададената площ от 150 м2 не е достатъчна да покрие брутните изисквания за луксозно обитаване, затова при разпределението на площите са комбинирани различни застъпващи се функции: кухня с трапезария и прилежаща дневна; две от децата споделят стая. Въпреки ограниченията са запазени характеристики и на лукс: достатъчен брой санитарни възли, включително и самостоятелна баня за родителите, обособени обслужващи помещения: котелно, перално и гараж, просторна и висока дневна. В къщата са обособени три функционални зони: основна дневна зона, зона обслужване и зона почивка.

Композиционно решение: Основен акцент на композиционната система на външните обеми е кръстът на двете централни оси, разделящ къщата на четири обособени тела, всяко със собственo фасаднo и покривно решение и пространствено въздействие. Логиката на решението е, че тези обеми показват основните функционални елементи и тяхното различно пространствено значение, те са степенувани по височина, със различни материали, текстура и цветове.

Къщата не може да се възприеме с един поглед: на зрителя се предлага да я изследва от различни гледни точки и да се наслади на зрително богатство и динамика. Връзката между различните тела не е загубена: те са строго и функционално съподчинени, прозоречните им отвори и тяхното членение също са свързани.

Интериор: Основна задача на интериора на къщата е „преливането“ на пространството отвътре навън. Изполваме предимството на едноетажната сграда да е легнала и естествено свързана със своя двор. Раменете на кръста (двете основни конструктивни и композиционни оси), камината и други фасадни елементи преминават навън, като за тях са използвани природни материали: камък и дърво. Ъглови прозорци и плъзгащи се витрини допълнително „отварят“ вътрешното пространство към южния двор.

Степенуването достига своя естествен център в дневната – най-високото и представително помещение.

Share Button