Двуфамилна къща – Бистрица

By Mehandjiev-architects, 02.2012


Преустройство на съществуваща едноетажна къща в село Бистрица, недостатъчна да приюти възрастно семейство със двама сина и техните семейства:

Основно преимущество на преустройството беше, че можеше да се изполва старата строителна линия, която е доста по-близо до границата на имота от нова (която трябва да се отдръпне на 3 метра по ЗУТ). Това означава, че сградата можеше да е по-изместена на север в двора: по-голям южен двор, по-голямо ослънчаване и прочее. Това зависи от ПУП (подробен устройствен план) и в случая ПУП разрешаваше надстройка на старата сграда.

В крайна сметка, инвеститорите решиха, че искат по-голяма площ, по-голяма широчина и най-вече полуподземно ниво (за складове и котел на дърва). За което просто трябваше нова сграда. Често в работата ни се случва задачата да се променя по средата на проекта. Клиентите идват обикновено със бегла представа за това, което искат: „красива къща с двор“ и едва след като видят черно на бяло възможностите или ограниченията на имота си, се спират на решение. Затова първата част от работата ни като архитекти е именно консултация и уточняване на ясна строителна програма.

Функционално решение: В окончателния вариант изградихме две самостоятелни къщи на калкан. Те са разгърнати като ветрило към южния двор. Схемата на помещенията е линейна, с концентриране на функционални и комуникационни площи в центъра, откъдето се разгръщат на юг и изток основните помещения на двете крила.

Обемно-композиционно решение: Заради дължината си и редуването на еднакви помещения, къщата рискуваше да стане твърде еднообразна. Затова степенувахме във височина характерните обеми. Важен елемент са еркерите на горния етаж, които са допълнително подчертани от характерната за района дървена ламперия.

Интересно: Обекта проектирахме с готова спецификация от дървени прозорци, купени от инвеститорите на „много изгодна цена“. Имахме списък от четири 150/100, два 155/110, един 140/120 два 60/60 и прочее. Оттук и доста неравната задна фасада:
Поглед от север:

Сградата е разположена доста високо над терена: виждат се високите стълбища, които затрудняват ползването на двора. Това е направено за икономисване на средства: земно-изкопните работи са най-скъпите при строеж. Задигането в случая спестява вкопаването на долния етаж, достъпът към който става по-лесен. Недостатъците са: по-голям разход на енергия за отопление и по-трудно изполване на двора (от малки деца, например).
Заради особената й форма в план къщата бе известна в офиса като „къща-пистолет“. Нито старата сграда, нито преустройството, нито новата успяха да променят имиджа си.

Share Button