ProEXR File Description

=Attributes=
cameraAperture (float): 36
cameraFarClip (float): 1e+030
cameraFarRange (float): 1000
cameraFov (float): 45
cameraNearClip (float): 0.1
cameraNearRange (float): 0
cameraProjection (int): 0
cameraTargetDistance (float): 3288.32
cameraTransform (m44f): [{-0.771624, -0.0166506, 0.63586, 1954.17}, {0.636078, -0.0201988, 0.77136, 622.463}, {2.3283e-008, 0.999657, 0.0261769, 251.204}, {0, 0, 0, 1}]
channels (chlist)
compression (compression): None
dataWindow (box2i): [0, 0, 3263, 1835]
displayWindow (box2i): [0, 0, 3263, 1835]
gamma (float): 1
lineOrder (lineOrder): Increasing Y
pixelAspectRatio (float): 1
screenWindowCenter (v2f): [0, 0]
screenWindowWidth (float): 1
tiles (tiledesc): [64, 64]
type (string): "tiledimage"

=Channels=
A (half)
B (half)
CMasking_ID.A (half)
CMasking_ID.B (half)
CMasking_ID.G (half)
CMasking_ID.R (half)
CMasking_ID001.A (half)
CMasking_ID001.B (half)
CMasking_ID001.G (half)
CMasking_ID001.R (half)
CShading_Albedo.A (half)
CShading_Albedo.B (half)
CShading_Albedo.G (half)
CShading_Albedo.R (half)
CShading_LightMix.A (half)
CShading_LightMix.B (half)
CShading_LightMix.G (half)
CShading_LightMix.R (half)
CShading_LightSelect.A (half)
CShading_LightSelect.B (half)
CShading_LightSelect.G (half)
CShading_LightSelect.R (half)
CShading_LightSelect001.A (half)
CShading_LightSelect001.B (half)
CShading_LightSelect001.G (half)
CShading_LightSelect001.R (half)
CTexmap.A (half)
CTexmap.B (half)
CTexmap.G (half)
CTexmap.R (half)
G (half)
R (half)

къща от слама – Пасарел

By Mehandjiev-architects, 03.2017

Проект за сламена семейна къща за ползване през три сезона – село Пасарел, край София.

strawhouse facade

На ограничена площ и използваемо подпокривно пространство, къщата комбинира практичност и икономичност с красота и уют.

plan-strawhouse

Метална рамка над верандата й позволява да бъде отворена без колони, което да открие гледката към двора и Плана планина.

Предимствата на сламата като строителен материал са свързани с нейните изолационни качества,достъпност и цена.

 

Share Button