Архитектура на училище

Основно училище в Герман

By Mehandjiev-architects, 11.2011

Конкурсен проект на основно училище в село Герман, София.

Училищната сграда, за 300 ученика и 50 деца в предучилищна възраст е решена като съчетание от степенувани по височина обеми, разположени околко централен атриум. При оформлението на фасадите са използвани различни похвати, но всички те следват единната идея за формиране на уникалния облик на сградата. Oбемът на актовата зала е своеобразен акцент, маркиращ входа на сградата. Учебния корпус с динамично разчупена фасада постига максимално благоприятен микроклимат в учебната среда на класните стаи.

арх. Димитър Механджиев, арх. Илияна Овчарова, арх. Дияна Самоковлийска
визуализации: худ. Пламен Симеонов

Share Button