Преустройство на индустриална сграда

Преустройство на индустриална сграда

By Mehandjiev-architects, 08.2013

Смяна на предназначение на производствена сграда в София.

С промяната на начина ни на живот в града, е нужна и промяна на начина, по който ползваме вече изградените сгради. Тази шивачна фабрика в центъра на София, до Женски пазар вече не може да се ползва като такава, но големите ѝ и светли помещения могат да бъдат адаптирани към различни нови дейности. Едновременно с това, проблемно е намирането на правилната нова, устойчива функция и свързаните с това разходи по преустройството. Екип от архитекти на Сдр. Трансформатори изготви комплексна програма за функционално преосмисляне на сградата в съответствие с новите пазарни и технически изисквания.


Бе решено да се избегне голям, скъпоструващ строителен проект по схемата преустройство – наематели, поради големият финансов риск за сметка на план за постепенно развитие.

Предложеното решение бе: Фабрика “Рила Стил”- атрактивно, иновативно място за даване под наем в центъра на София, тип „отворен офис +“. Преценено бе, че съществуват редица бизнеси (например дизайнерски и софтуерни студия, културни организации и други), които търсят такова място в центъра на София. Подобни организации, креативните индустрии, са това, което може да направи едно място различно, желано, “готино“.


План за постепенно развитие и проектов мениджмънт, който да от сегашното състояние на сградата постепенно да привлече и създаде устойчива среда от ползватели:

1. Да се организира временно събитие, с което да се даде начало на промяната на мястото.
„да се маркира мястото на културната/бизнес карта на София“

2. Да се брандира и маркетира „Фабрика Рила Стил“ (с графичен дизайн, лога, интерактивен сайт, табели), за да се подобри нейната видимост и атрактивност пред публиката. Например чрез фасаден проект за малки, иновативни намеси: светодиодно осветление, цветни фолиа, слънцезащитни елементи и др.

3. Да се подготви един и след това втори етаж за даване под наем на малки наематели с малки интериорни промени (освежителен ремонт ако е нужно, адаптация на електричеството, санитарни възли, преграждане на неизползвани части, дизайнерки елементи, и др.). Допълнително: многофункционална зала за срещи, лекции, пърформанси, събития; кафетерия (без да се сменя предназначението на сградата)
Срок: 3-6 месеца

4. При успешен старт може да се пристъпи към по-големи промени на сградата и нужните за това архитектурно-дизайнерски намеси.
– надстрояване на пристройка
– адаптация за нуждите на големи наематели
– други намеси, например: ресторант

Статус на обекта: подготовка за технически проект
Проектанти: арх. Димитър Механджиев, арх. Валери Гюров, арх. Делчо Делчев
Екип на Сдр. Трансформатори

Share Button