за оферта

Обадете се!

Можем да Ви предложим предварителна консултация, включително на място, за имот: например възможности за застрояване според устройствения план, реконструкция на съществуваща сграда, интериор или промяна на предназначение.

Така уточняваме нуждите на клиента и изготвяме детайлна строителна програма, задание за проектиране, ценово предложение и график за работа.

Можете да използвате и формите за бърза оферта за проектиране.