Архитектурно заснемане и възстановяване на строителни книжа

Архитектурното заснемане е проект, чрез който се намират размерите, площите и обемите на съществуващ строителен обект. Изготвя се от правоспособен проектант.

Нужно е:
– При възстановяване на проектна, техническа и строителна документация на съществуващи сгради, технически и търговски обекти и съоръжения.
– При узаконяване и получаване на идентификационен номер от кадастъра.
– При покупко-продажба, делба, наем на имоти.
– Като подложка за проект за преустройство, проект за разделяне или проект за промяна на предназначението.
– Като подложка за интериорни проекти и проекти за обзавеждане.
– При изготвяне на план-схеми и схеми за пожарна безопасност и евакуация.

Свържете с нас, или попълнете бързата ни форма за оферта, за да Ви предложим архитектурно заснемане на Вашия обект с професионализъм, ниска цена и в кратки срокове.

Повече информация за нашия процес на заснемане можете да получите тук.